นิทานอีสป กบเลือกนาย The Frogs Who Wished for a King

Last Updated on September 11, 2022นิทานอีสป กบเลือกนาย The Frogs Who Wished for a King

นิทานอีสป กบเลือกนายกาลครั้งหนึ่ง ณ ทะเลสาบแห่งหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ มีกบอยู่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้อย่างมีความสุข อยู่มาวันหนึ่ง พวกกบต่างปรึกษากันว่า พวกมันควรจะมีกษัตริย์มาปกครอง เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกกบจึงได้ร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์ เทพจูปิเตอร์ได้ฟังคำร้องขอของพวกกบ จึงได้โยนขอนไม้อันหนึ่งลงมาในทะเลสาบแห่งนี้ พวกกบต่างตื่นเต้นดีใจกันยกใหญ่ พวกมันพากันขึ้นไปร้องเพลงและเต้นระบำ อยู่บนขอนไม้นั้นอย่างร่าเริง

หลายวันต่อมา พวกกบก็เริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับราชาขอนไม้ที่เทพจูปิเตอร์ประทานให้ เนื่องจากขอนไม้นี้ มันได้แต่ลอยน้ำไปมา พวกกบจึงได้วิงวอนขอต่อเทพจูปิเตอร์อีกครั้ง โดยให้เทพจูปิเตอร์ส่งกษัตริย์มาให้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในคราวนี้ เทพจูปิเตอร์ได้ส่งปลาไหลลงมาในทะเลสาบ แต่เจ้าปลาไหลตัวนี้ มันก็เอาแต่มุดอยู่ในรูของมัน พวกกบจึงได้ร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์อีกครั้งหนึ่ง

ในการร้องขอครั้งที่สามนี้ เทพจูปิเตอร์ได้ส่งนกกระสาลงมายังทะเลสาบ เจ้านกกระสาได้ไล่จิกกินพวกกบไปทีละตัว ทีละตัว ทุกๆ วัน จนแทบจะไม่มีกบเหลืออยู่ในทะเลสาบแล้ว พวกกบที่เหลือจึงได้พากันไปอ้อนวอน ร้องขอต่อเทพจูปิเตอร์อีกครั้ง

เทพจูปิเตอร์ตอบพวกกบด้วยความรำคาญว่า “หากพวกเจ้าไม่พอใจในความเป็นอยู่ที่สุขสบายแบบเดิม พวกเจ้าก็จงทนเผชิญกับหายนะที่พวกเจ้าร้องขอกันต่อไปเถอะ”

LineThe Frogs Who Wished for a King

The Frogs were tired of governing themselves. They had so much freedom that it had spoiled them, and they did nothing but sit around croaking in a bored manner and wishing for a government that could entertain them with the pomp and display of royalty, and rules them in a way to make them know they were being ruled. No milk and water government for them, they declared. So they sent a petition to Jupiter asking for a king.

Jupiter saw what simple and foolish creatures they were, but to keep them quiet and make them think they had a king he threw down a huge log, which fell into the water with a great splash. The Frogs hide among the reeds and grasses, thinking the new king to be some fearful giant. But they soon discovered how tame and peaceable King Log was. In a short time, the younger Frogs were using him for a diving platform, while the older Frogs made him a meeting place, where they complained loudly to Jupiter about the government.

To teach the Frogs a lesson the ruler of the gods now sent a Crane to be king of Frogland. The Crane proved to be a very different sort of king from the old King Log. He gobbled up the poor Frogs right and left and they soon saw what fools they had been. In mournful croaks, they begged Jupiter to take away the cruel tyrant before they should all be destroyed.

“How now!” cried Jupiter “Are you not yet content? You have what you asked for and so you have only yourselves to blame for your misfortunes.”คติสอนใจ นิทานอีสป กบเลือกนาย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

Be sure you can better your condition before you seek to change.

“การไม่รู้จักพอในสิ่งที่มีอยู่ย่อมเกิดผลร้ายตามมา”
กลับหน้ารวมนิทานอีสป

🔻🔻ติดตามเรา🔻🔻
– Shopee: https://shopee.co.th/rinrinworld
– Facebook: https://www.facebook.com/rinrinworldshop/
– Website: https://www.rinrinworld.com/image_pdfดาวน์โหลดไฟล์ PDF