นโยบายการคืนเงินและสินค้า (Return Policy)

กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคืนเงินและสินค้าก่อนสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินกับทางเว็บไซต์

ข้อที่ 1 – ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้
สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้ ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ข้อที่ 2 – การส่งคืนสินค้าที่เกิดปัญหา
ลูกค้ากรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง ไปรษณีย์/EMS/Kerry สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 14 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว

ข้อที่ 3 – ค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น เมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่าน เราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทเข้าบัญชีของท่าน

ข้อที่ 4 – สภาพสินค้าที่ส่งคืน
สินค้าส่งคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากพวกเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ

ข้อที่ 5 – การยอมรับการคืนสินค้า
เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่ทำให้ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน

ข้อที่ 6 – การแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล์ rinrinworld.shop@gmail.com สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์

ข้อที่ 7 – เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:
1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก https://www.rinrinworld.com
2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)
3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางทีมงาน RinRin World
5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า